Porno

Denne prioriteringspyramide tager afsæt i filmen Porno på nettet.
På stenene ser I pointer fra filmen.

Se filmen og tal om, hvilke af disse pointer, I synes er vigtigst.

Øverst i pyramiden sætter I stenen med den vigtigste pointe. Det kan være den pointe I synes er mest rigtig, eller den pointe det er mest vigtigt, at unge tænker over, når de ser porno. I anden række placerer I de to næst vigtigste sten... og så videre.