Kropsidealer

Hvad påvirker unges kropsidealer? Her ser I 5 sten med faktorer, der menes at have betydning for unges idealer om kroppen og for unges syn på deres egen krop. Den 6. sten er uden tekst. Her kan I selv skrive en faktor, som I mener har betydning for unges kropsidealer og deres syn på egen krop. Sæt stenene med faktorer i prioriteret rækkefølge. I toppen af pyramiden sætter I den faktor, I mener har mest indflydelse for unges kropsidealer og syn på egen krop, i anden række de to faktorer, der har næstmest indflydelse, og i bunden placeres de tre faktorer, der har tredje mest indflydelse på unges kropsidealer og syn på egen krop.