Klar til sex?

Hvad skal unge vide, inden de har sex med en anden person?
Her ser I seks sten med eksempler på, hvad man som ung skal vide, inden man har sex.
Sæt de seks sten i prioriteret rækkefølge.
Øverst sætter i den vigtigste sten, de to næstvigtigste sten sætter I i anden række...og så videre.
Den ene sten uden tekst. Her kan I tiljøje jeres eget forslag.